POLITIKA COOKIES

 

platná ode dne 26.07.2018

1. Tyto podmínky souborů cookies uvádějí pravidla používání malých souborů, zvané také jako "cookies", používané int. stranou www.4fstore.cz (dále jen: "int. obchod").

2. Majitelem int. strany je OTCF S.A. se sídlem ve městě Wieliczka, ul. Grottgera 30 (32-020 Wieliczka), zapsaná v Národním soudním rejstříku vedeného Obvodním soudem pro Kraków Śródmieście v Krakově, XII Hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, č. 0000555276, výše základního kapitálu 7 384 500 ,00 PLN vyplacený v plné výši, DIČ: 9451978451, REGON [polské identifikační číslo]: 356630870 (dále jen "OTCF").

3. Soubory cookies jsou počítačová data, zejména textové soubory, které jsou skladován v koncovém zařízení Uživatelů navštěvujících Int. obchod (např. na počítači, telefonu nebo jiném zařízení Uživatele, z něhož bylo provedeno spojení s Int. obchodem) a určené k využívání Int. obchodu, pokud to neumožňuje int. prohlížeč.

Soubory obvykle obsahují název domény, ze které pochází, čas jejich skladování na koncovém zařízení uživatele a individuální, náhodně vybrané číslo identifikující tento soubor. Hlavním záměrem souborů cookies je usnadnění uživateli využívání int. strany a přispění k tomu, aby se stala strana stala přívětivější k uživateli aniž by způsobila škody na počítači nebo jiném koncovém zařízení uživatele. Informace shromažďované pomocí souborů tohoto typu jsou skladovány za účely udržení relace Uživatele v rámci int. strany, mohou zlepšovat int. stranu prováděním odhadů týkajících se statistik používání int. strany, pomáhají přizpůsobit výrobky nabízené společností OTCF individuálním preferencím a reálným potřebám uživatelů, zrychlení vyhledávání atd. V případě, že OTCF dříve získá vědomý souhlas uživatele, OTCF může používat soubory cookies, tagy nebo jiné podobné funkce k získání informací, které umožňují ukazování reklam jak int. strany, tak i int. stran třetích osob nebo jiným způsobem na základě analýzy prohlížecích návyků uživatele.

Uložená informace nebo získávání přístupu k ní nezpůsobuje konfigurační změny v telekomunikačním koncovém zařízení uživatele nebo programu instalovaném na zařízení.

4. OTCF využívá na této int. straně čtyři typy souborů cookies:

 1. Dočasné soubory cookies: shromažďují informace o činnostech uživatele a existují pouze během trvání dané relace, která je zahájena během otevírání int. strany a končí jejím uzavřením. Po ukončení relace daného prohlížeče nebo vypnutí počítače jsou uložené informace odstraňovány z paměti zařízení koncového Uživatele. Mechanizmus dočasných souborů cookies neumožňuje stažení jakýchkoli osobních údajů ani žádných důvěrných informací z počítače uživatele.
 2. Trvalé soubory cookies: jsou skladovány v paměti koncového zařízení Uživatele a zůstávají v něm do jejich odstranění uživatelem nebo ukončení platnosti. Mechanizmus trvalých souborů cookies neumožňuje stažení jakýchkoli osobních údajů ani žádných důvěrných informací z počítače uživatele.
 3. Vlastní soubory cookes: umístěny společností OTCF.
 4. Vnější soubory cookies: umístěny třetími subjekty, potvrzené společností OTCF, včetně cookies nástrojů Google Analytics používanými k analýze aktivit Uživatelů Int. strany za statistickými účely.

5. OTCF využívají vlastní cookies za účelem:

 1. ověřování uživatele na int. stroje zajišťuje relaci uživatele na této straně (po přihlášení), díky níž uživatel nemusí na každé podstraně znovu uvádět přihlašovací jméno a heslo;
 2. analýz, průzkumů a auditu návštěvnosti, zejména k tvorbě anonymních statistik, které pomáhají porozumět, jakých způsobem Uživatelé využívají int. strany což umožňuje zlepšení její struktury a obsahu.

6. OTCF využívá vnější cookies pro účely:

 1. popularizace int. strany pomocí společenského servisu facebook.com (správce vnějších cookies: Facebook Inc se sídlem v USA nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku);
 2. shromažďování obecných a anonymních statistických údajů prostřednictvím analytických nástrojů Google Analytics (správce vnějších cookies: Google Inc. se sídlem v USA);
 3. umožnění hodnocení správnosti a efektivity provozování reklamních činností s využitím zejména sítě AdWords a DoubleClick (správce vnějších cookies Google AdWords i DoubleClic: Google Inc. se sídlem v USA), za účelem služeb, jako:
  • remarketing,
  • zájmové kategorie,
  • podobní uživatelé,
  • jiné druhy reklam založených na zájmech,
  • demografii a lokalizaci.

7. Soubory cookies jsou bezpečné pro počítače uživatele int. strany. Touto cestou zejména není možné dostat do počítače Uživatelů nebo viry nebo jiné nechtěné programy či malware.

8. Soubory cookies jsou využívány na int. straně se souhlasem uživatele. Souhlas může být vyjádřen uživatelem prostřednictvím příslušného nastavení programu, zejména int. prohlížeče instalovaného v zařízení a využívaného uživatelem k prohlížení obsahu int. strany.

9. Uživatel může kdykoli odvolat nebo změnit rozsah dříve vyjádřeného souhlasu s využitím souborů cookies na int. straně a odstranit je ze svého prohlížeče. Ačkoli jsou nastavení různá v každém prohlížeči, soubory cookies jsou obyčejně konfigurovány v menu "Preference" nebo "Nástroje". Podrobnější informace o možnosti a způsobech obsluhy souborů cookies jsou dostupné v nastavení programu (int. prohlížeče). V případě využití této možnosti používání int. strany bude možné, kromě funkcí, které vyžadují soubory cookies. Omezení používání souborů cookies může mít vliv na některé funkce dostupné na int. straně a ztížit správné fungování Int. strany.

10. V souborech cookies nejsou ukládány informace, které jsou osobními údaji uživatelů int. strany. Soubory cookies nejsou využívány k určení identity Uživatele nebo k sběru a skladování citlivých osobních údajů.

11. Int. obchod obsahuje odkazy na jiné int. strany. OTCF nenese odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů, které je vážou.

12. Zásady souborů cookies mohou být změněny, o čemž OTCF bude informovat Uživatele s 1 denním předstihem.

13. Otázky spojené s Podmínkami souborů cookies zasílejte na adresu: pomoc@4fstore.cz.

INFORMACE O SOUBORECH COOKIES

Newsletter