Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.6.2016

DEFINICE:


Obchodní podmínky – tyto obchodní podmínky určují podmínky provádění nákupů v internetovém obchodě společnosti OTCF S.A. se sídlem ul. Grottgera 30, 32-020, Wieliczka, Polsko, prostřednictvím stránek na adrese: http://4fstore.cz, a to v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen jako „Zákon o elektronických komunikacích”).

E-shop – eshop 4F dostupný na adrese https://4fstore.cz, který je provozovaný společnosti OTCF S.A. se sídlem ul. Grottgera 30, 32-020, Wieliczka, Polsko, IČ: 356630870, DIČ: 9451978451, vedená u Krajského soudu v Krakově pod číslem 0000555276, výše základního kapitálu 7.384.500 PLN, e-mailová adresa: [email protected], telefonní číslo +420 22 888 01 56.

Prodávající – společnost OTCF S.A. se sídlem ul. Grottgera 30, 32-020, Wieliczka, Polsko, IČ: 356630870, DIČ: 9451978451, vedená u Krajského soudu v Krakově pod číslem 0000555276, výše základního kapitálu 7.384.500 PLN, provozující e-shop na internetové adrese https://4fstore.cz/.

Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou a má právní subjektivitu, která za podmínek určených těmito obchodními podmínkami provádí objednávky v E-shopu.

Spotřebitel - Zákazník, který je fyzickou osobou a provádí nákupy v internetovém obchodě http://4fstore.cz v rozsahu, který přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činností.

Uživatelský účet – účet, na kterém Zákazník po přihlášení může provádět objednávky Zboží, prohlížet si historii dosavadních objednávek a na, kterém má Zákazník přístup k svým osobním údajům a může je upravovat.

Zboží – výrobky, které lze objednat prostřednictvím E-shopu v souladu s Obchodními podmínkami.

Doba realizace podané objednávky – doba, během které Prodávající připraví k odeslání objednané Zboží, včetně dodací lhůty.

Pracovní dny - všechny dny v týdnu od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků.

Reklamace – právní jednání, kdy Zákazník uplatňuje práva vyplývající z odpovědnosti za vady.

Záruka za jakost – dobrovolné prohlášení Prodávajícího ohledně jakosti jím prodávaného Zboží.

Smluvní plnění – plnění stanovené ve smlouvě, k jehož provedení je zavázána každá smluvní strana, tedy Prodávající se zavazuje, že Zákazníkovi odevzdá Zboží, které je předmětem smlouvy a umožní mu nabýt vlastnické právo němu a Zákazník se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí kupní cenu.

Trvalý nosič – materiál (papír, CD/DVD, USB disk, paměťová karta, harddisk) nebo nástroj (elektronická pošta – e-mail, SMS zpráva) umožňující Zákazníkovi nebo Prodávajícímu skladovat informace způsobem umožňujícím získat k ním v budoucnu přístup po dobu vhodnou pro účely, ke kterým slouží.

Smlouva uzavíraná na dálku – smlouva uzavírána distančním způsobem, bez současné přítomnosti obou smluvních stran, a to s výhradním využitím nejméně jednoho prostředku dálkové komunikace – provedení nákupu prostřednictvím E-shopu.

Newsletter – bulletin, který Prodávající vydává a zasílá Zákazníkům v elektronické podobě, obsahující informace týkající se především nabídky E-shopu.

Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zákon o ochraně spotřebitele – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Zákon o elektronických komunikacích – zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.


OBSAH:

I. Předmět plnění Prodávajícího 
II. Způsoby komunikace se Zákazníkem
III. Cena
IV. Způsoby podávání objednávek  
V. Druhy plateb a platební lhůta  
VI. Realizace podaných objednávek
VII. Přepravné
VIII. Právo odstoupit od smlouvy a jeho následky  
IX. Reklamace týkající se Zboží. Záruka za jakost.
X. Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s počítačovým systémem, který používá Prodávající
XI. Služba Newsletter
XII. Reklamace elektronických služeb
XIII. Ochrana osobních údajů
XIV. Politika soukromí
XV. Závěrečná ustanovení


I. Předmět plnění Prodávajícího 

Prodávající nabízí Zákazníkům na internetových stránkách E-shopu především dámské, pánské a dětské sportovní oblečení, a také obuv a doplňky (šátky, čepice, chrániče uší, rukavice, ponožky, šály), zavazadla, příslušenství (lyžařské, cyklistické, turistické, impregnáty pro ochranu a péči o sportovní oblečení, peněženky a ochranné tyčinky na rty) a jiné. 

 

II. Způsoby komunikace se Zákazníkem

1. Prodávající na telefonním čísle +420 22 888 01 56 od pondělí do pátku od 9:00 – 17:00 poskytuje Zákazníkům informace ohledně uzavřené kupní smlouvy. Poplatek za jedno spojení je v souladu s tarifem operátora Zákazníka.

2. Prodávající bude kontaktovat Zákazníka ve věci realizace podané objednávky, a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky na číslo uvedeném Zákazníkem v případě, že bude nutné upřesnit podrobnosti objednávky podané Zákazníkem.

 

III. Cena

1. Ceny Zboží nabízeného na internetových stránkách E-shopu jsou uváděny v českých korunách a zahrnují DPH (v souladu s obecně platnými právními předpisy). 

2. Ceny nezahrnují přepravné. Přepravné se zobrazí v průběhu podání objednávky na dané Zboží. Přepravné závisí na způsobu platby, který si zvolí Zákazník, a na hodnotě podané objednávky.
 
3. Cena Zboží je závazná poté, co Prodávající potvrdí obdržení objednávky podané Zákazníkem. Od okamžiku potvrzení objednávky cena za Zboží zůstane stejná, a to i v případě, že se změní cena u konkrétního Zboží v E-shopu.

 

IV. Způsoby podávání objednávek

1. E-shop provozuje prodej Zboží prostřednictvím internetových stránek. Informace ohledně Zboží nabízeného Prodávajícím, jeho podrobný popis, doporučený způsob použití Zboží atd. je umístěn pod každým Zbožím nabízeným na internetových stránkách E-shopu.

2. Způsoby podávání objednávek:
a) prostřednictvím internetových stránek E-shopu (po dobrovolném založení Uživatelského účtu nebo bez jeho založení),  
b) zasláním e-mailové zprávy na adresu: [email protected], přičemž objednávající (Zákazník) musí uvést všechny důležité informace týkající se objednávaného Zboží a  způsob realizace objednávky. Zákazník rovněž musí uvést své údaje.

3. V případě, že se Zákazník rozhodne dobrovolně založit si Uživatelský účet na internetových stránkách E-shopu, měl by provést následující činnosti:
a) kliknout na „Registrovat”,
b) vyplnit požadované údaje v políčcích registračního formuláře,
c) zaškrtnout v tzv. „check-boxech“ souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely obsluhy Uživatelského účtu; potvrzení seznámení se s Obchodními podmínkami E-shopu a souhlas s jeho obsahem; a souhlas se zasíláním Newsletteru.

4. Objednávky realizujeme v pořadí, v kterém je podávají Zákazníci.

5. Uložení, zabezpečení, zpřístupnění a potvrzení Zákazníkovi zásadních ustanovení kupní smlouvy na Zboží probíhá prostřednictvím zaslání Zákazníkovi e-mailové zprávy na adresu, kterou uvedl, a prostřednictvím přiložení k zásilce obsahující Zboží účetního dokladu, faktury, vzoru prohlášení o odstoupení od smlouvy, reklamačního postupu a postupu odstoupení od smlouvy.

6. Podrobné informace ohledně způsobu podání objednávky jsou uvedeny v záložce: Jak podat objednávku?

7. K uzavření kupní smlouvy dochází provedením objednávky v E-shopu a potvrzením jejího přijetí Prodávajícím.

 

V. Druhy plateb a platební lhůta

1. E-shop nabízí dva druhy plateb za zakoupené Zboží:
a) na dobírku při převzetí Zboží - Zákazník zaplatí kurýrovi při převzetí Zboží;
b) prostřednictvím systému PayPal - Zákazník platí za objednané Zboží předem, tzn. před realizací dodávky. 

 

VI. Realizace podaných objednávek

1. E-shop nerealizuje objednávky s možností vyzvednutí Zboží Zákazníky.

2. Zboží zakoupené v E-shopu dodáváme na území České republiky kurýrem TopTrans (u všech způsobů plateb dostupných v E-shopu).

3. Prodávající začne realizovat objednávku neprodleně po obdržení potvrzení o podání objednávky, přičemž doba dodání Zboží je souhrnem několika fází:
a) doby realizace objednávky (kompletování Zboží, vystavení prodejního dokladu, zabalení balíku) - do 3 pracovních dnů;
b) doby dodání - do 5 pracovních dnů (v případě doručení na území České republiky). Podrobný popis včetně nákladů přepravného se nachází v záložce Přepravné. Uvedený termín je termín určený profesionálním přepravcem. Bohužel nemáme možnost upřesnit Zákazníkům hodinu doručení objednaného Zboží. Doručování probíhá v pracovní dny, v době od 8:00 do 16:00 hod. Pokud se v dopoledních hodinách zdržujete mimo místo doručení zásilky, doporučujeme zvolit jiné místo, např. pracoviště nebo adresu osoby, která bude moci převzít zásilku Vaším jménem. Je třeba mít na paměti, že realizace objednávky (v případě zvolení platby předem) začíná v okamžiku připsání platby na účet Prodávajícího.

4. Nákupní doklad (faktura) je vystavován pro každou zásilku. V případě, že bude chybět tento doklad nebo že bude nutné opravit údaje uvedené Zákazníkem, nahlaste tuto skutečnost za účelem doplnění nedostatků - a to prostřednictvím e-mailové adresy: [email protected]. Nákupní doklad (faktura) je umístěn ve fóliovém obalu na zásilce.

 

VII. Přepravné

Dodávky realizované na území České republiky:

1. Prostřednictvím kurýra firmy TopTrans:
a) V případě platby prostřednictvím systému PayPal – přepravné činí 69,- Kč s DPH.
b) V případě platby na dobírku – přepravné činí 119,- Kč s DPH.

 

VIII. Právo odstoupit od smlouvy a jeho následky

1.V souladu s ust. § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má Zákazník, který je Spotřebitelem, ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodů a bez nákladů, kromě nákladů uvedených v odst. 2 tohoto článku. Pro využití práva na odstoupení od Smlouvy má Zákazník povinnost informovat Prodávajícího o svém rozhodnutí o odstoupení od smlouvy, a to cestou podání prohlášení vyjadřujícího takové rozhodnutí (příkladový Vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy je ke stažení na internetových stránkách E-shopu). Zákazník může informovat Prodávajícího o využití výše uvedeného práva i pomocí jiného prostředku komunikace s Prodávajícím, např. prostřednictvím e-mailové zprávy nebo telefonicky na čísle +420 22 888 01 56. Způsob podání prohlášení závisí výhradně na Zákazníkovi, volba formy podání prohlášení nijak neomezuje možnosti odstoupení od smlouvy.

Lhůta 14 dnů začíná běžet následujícího dne po dni, kdy Zákazník obdržel Zboží (nebo jiná osoba pověřená Zákazníkem k převzetí zásilky). Pro to, aby byla dodržena 14denní lhůta, musí být prohlášení o odstoupení zasláno Prodávajícímu před vypršením této lhůty.

2. Následky odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy budou Zákazníkovi vráceny všechny platby, které jsme od něho obdrželi, s výjimkou dodatečných nákladů nesených Zákazníkem a vyplývajících ze zvoleného způsobu dodání, pokud se jedná o jiný, než nejlevnější obyčejný způsob dodání Zboží nabízený Prodávajícím. Platba bude vrácena neprodleně, a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl Prodávající informován o rozhodnutí o uplatnění práva odstoupit od smlouvy. Prodávající může ale pozastavit vrácení dlužné částky Zákazníkovi do doby obdržení Zboží nebo do doby, kdy Prodávající obdrží potvrzení o jeho odeslání, v závislosti na tom, ke které události dojde dříve.

Prodávající vrací platbu prostřednictvím stejného způsobů platby, který použil Zákazník v původní transakci (při nákupu Zboží) - výjimkou je situace, kdy Zákazník souhlasil s jiným způsobem vrácení dlužné částky.

Zákazník nesete odpovědnost pouze za snížení hodnoty Zboží vyplývající z toho, že bylo používáno jinak, než to bylo nutné pro zjištění charakteru, vlastností a funkčnosti zakoupeného Zboží. To znamená, že je přípustné oblečení si zakoupeného Zboží v rámci vyzkoušení a provedení stejných úkonů jako v kamenné prodejně.

V případě, že budete jednat (nakládat) se zakoupeným Zbožím způsobem, který přesahuje meze nezbytných úkonů umožňujících seznámit se s věcí, nesete odpovědnost za snížení hodnoty Zboží.

Technické a logistické podrobnosti ohledně vrácení Zboží v důsledku odstoupení od smlouvy najdete v záložce Vrácení zboží.

Vrácené Zboží Zákazník sám neodesílá Prodávajícímu. V případě, že chce vrátit zakoupené Zboží, nahlásí tuto skutečnost telefonicky na čísle +420 22 888 01 56 nebo zašle tuto informaci na mailovou adresu [email protected]. Prodávající následně sjedná přepravu kurýrem, který převezme vrácené Zboží. Zákazník má pouze povinnost řádně zabalit vrácené Zboží společně s formulářem o odstoupení od smlouvy či jiným oznámením o odstoupením od smlouvy a s kopií faktury. O terminu příjezdu kurýra bude Zákazník informován telefonicky nebo a-mailem. Náklady na přepravu vráceného Zboží nese Prodávající.

 

IX. Reklamace týkající se Zboží. Záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

V případě, že má Zboží zakoupené Zákazníkem faktické nebo právní vady, Zákazník může uplatnit reklamační nárok. V případě Zboží, na které byla poskytnuta Záruka, Zákazníkovi přísluší také práva uvedená v Záruce. Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje nároky Zákazníka vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady. Záruční podmínky jsou přiloženy ke Zboží, na které se Záruka vztahuje.

Reklamace

Vážení Zákazníci - reklamaci Zboží je možné uplatnit nejpozději do dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Vzor podání reklamace je uveden na stránkách http://4fstore.cz. Formulář slouží pouze jako příklad, který zákazník při podání reklamace nemusí využít ani se jím řídit. Doporučuje se však, aby podání reklamace obsahovalo zejména: jméno a příjmení, korespondenční adresu, elektronickou adresu (e-mail), na kterou bude odeslána odpověď na reklamaci, pokud si Zákazník přeje obdržet odpověď na reklamaci elektronicky, datum nákupu Zboží, druh reklamovaného Zboží, přesný popis vady a datum jejího zjištění, požadavek Zákazníka a Zákazníkem upřednostňovaný způsob, jakým mu má být sdělen způsob vyřízení reklamace. Spolu s uplatněním reklamace je nutné doručit prodávajícímu doklad o nákupu výrobku.

Reklamované Zboží Zákazník sám neodesílá Prodávajícímu. V případě, že chce Zákazník reklamovat zakoupené Zboží, nahlásí tuto skutečnost telefonicky na čísle +420 22 888 01 56 nebo zašle tuto informaci na mailovou adresu [email protected]. Prodávající následně sjedná přepravu kurýrem, který převezme reklamované Zboží. Zákazník má pouze povinnost řádně zabalit reklamované Zboží společně s reklamačním formulářem či jiným oznámením o uplatnění reklamace a s kopií faktury. O termínu příjezdu kurýra bude Zákazník informován telefonicky nebo e-mailem. Náklady na přepravu reklamovaného Zboží nese Prodávající.

Při uplatnění reklamace můžete požádat o:
a) výměnu Zboží,
b) snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, pokud se jedná o podstatnou vadu.

Výměna

V případě, že se rozhodnete pro výměnu nebo opravu Zboží, může se ukázat, že Vaši žádost:
a) nebudeme schopni realizovat (např. vzhledem k ukončení výroby daného Zboží) 

V takové situaci můžeme žádost odmítnout nebo navrhnout jiný způsob vyřešení reklamace, tedy v případě, kdy jste požádal/a o výměnu, nabídnout opravu a v případě, že jste žádal/a o opravu, nabídnout výměnu. Nezávisle na tom můžete i Vy změnit své rozhodnutí a po našem odmítnutí požádat o uvedení Zboží do stavu v souladu se smlouvou jiným způsobem (výměna). Můžete také využít další dvě možnosti, tedy snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy.

Snížení ceny, odstoupení od kupní smlouvy

Během reklamování Vašeho zboží můžete požádat o odstoupení od smlouvy, pokud je vada zboží podstatná, nebo o snížení ceny. Při požádání o snížení ceny je třeba uvést částku, o kterou bychom měli - dle Vašeho názoru - snížit původní cenu Zboží. Informujeme Vás ale, že pokud se jedná o Váš první požadavek podaný v rámci reklamace daného Zboží, můžeme Vám nabídnout neprodlenou výměnu. O případném návrhu Vás budeme neprodleně informovat a Vy se můžete rozhodnout, zda je tento návrh v souladu s Vaším očekáváním.

Vaši reklamaci vyřídíme do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění. Do 14 dnů Vám sdělíme další postup. V této lhůtě Vás budeme e-mailem informovat o rozhodnutí ve věci reklamace. V případě absence informace o způsobu vyřešení reklamace do 14 kalendářních dnů ode dne podání reklamace je tato reklamace považována za opodstatněnou.

Vynaložíme veškeré úsilí, aby reklamace shledané opodstatněnými byly realizovány v rozumném časovém rozmezí a aniž by Vám způsobovaly nadměrné komplikace. V případě, že Vaše reklamace bude shledána opodstatněnou, vrátíme Vám náklady na zaslání Zboží k nám.

Pro usnadnění podání reklamace využijte postup popsaný v záložce Reklamační postup. V případě zamítnutí reklamace nebo narušení zájmů Zákazníka může Zákazník využít mimosoudní způsoby řešení reklamace (mediace, smírčí soud) a uplatňování nároků. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Záruka

Využívání oprávnění vyplývajících ze záruky je možné do 24 měsíců od data prodeje Zboží. Oprávnění z titulu Záruky je třeba uplatnit v souladu s podmínkami uvedenými v záručním dokladu přiloženém ke Zboží.

 

X. Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s počítačovým systémem, který používá Prodávající

1. Počítač nebo jiné mobilní zařízení s přístupem k Internetu.

2. Aktivní e-mailový účet.

3.  Internetový prohlížeč typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome nebo Apple Safari nainstalovaný na počítači nebo jiném mobilním zařízení. Zákazník nesmí dodávat nebo umísťovat v E-shopu obsah nezákonné nebo urážlivé povahy. V případě, že Zákazník tak učiní, má Prodávající oprávnění odstranit celý takovýto obsah nebo jeho část, případně jej upravit.

 

XI. Služba Newsletter

1. Pro využití Služby Newsletter je nezbytné:
a) aby Zákazník uvedl svou e-mailovou adresu v E-shopu a zaškrtl políčka s obsahem: „Vyjadřuji souhlas se zasíláním zpráv typu Newsletter a potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Informací pro odběratele.” a "Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, tj. e-mailové adresy, pro účely využívání služby "Newsletter".
nebo
b) v případě nezaregistrovaných Zákazníků zaškrtnout příslušné políčko s obsahem „Vyjadřuji souhlas se zasíláním zpráv typu Newsletter a potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Informací pro odběratele.” v okamžiku, kdy Zákazník uvádí údaje nezbytné pro dokončení procesu podávání objednávky v E-shopu,
nebo
c) v případě registrovaných Zákazníků označit příslušné políčko „Vyjadřuji souhlas se zasíláním zpráv typu Newsletter a potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Informací pro odběratele.” v záložce Váš profil a následně autorizovat odběr newsletteru kliknutím na odkaz umístěný v e-mailové zprávě zaslané zákazníkovi Prodávajícím na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem. V případě provedení výše uvedených úkonů dochází k uzavření smlouvy na dobu neurčitou o poskytování služeb elektronickou cestou.

2. Zákazník může vypovědět smlouvu, o níž pojednává výše uvedený odst. 1, a to prostřednictvím:
a) kliknutí na odkaz zrušení odběru Newsletteru nacházející se v zápatí každého Newsletteru, případně  
b) prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: [email protected]
nebo
c) telefonicky na čísle: +420 22 888 01 56.

3. Smlouva bude ukončena nejpozději do 2 pracovních dnů od data vypovězení smlouvy.

 

XII. Reklamace elektronických služeb

1. Reklamace spojené s plněním Služeb Poskytovatelem, a také spojené s fungováním internetových stránek E-shopu, lze podávat následujícím způsobem:  
a) zasláním e-mailové zprávy na adresu: [email protected]  
b) telefonicky na čísle +420 22 888 01 56 

2. Při podání reklamace musí Zákazník uvést své jméno a příjmení, termín (datum) výskytu důvodu reklamace a popsat daný důvod.

3. Prodávající se neprodleně vyjádří k podané reklamaci, a to nejpozději do 14 dnů od podání reklamace. Odpověď na reklamaci bude zaslána na e-mailovou adresu.

 

XIII. Ochrana osobních údajů

1. Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s využíváním E-shopu a realizací objednávek je společnost OTCF S.A.

2. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce osobních údajů používá technické a organizační prostředky, které zajišťují ochranu zpracovaných údajů přiměřeně k ohrožení a kategorii chráněných údajů, zejména zajišťuje osobní údaje uživatelů před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, ztrátou nebo poškozením.

3. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem
a) realizace kupní smlouvy,
b) obsluhy Uživatelského účtu založeného v rámci E-shopu - v případě, že Zákazník založí takovýto účet,
c) zasílání zpráv typu „Newsletter” – pokud Zákazník vyjádří samostatný souhlas se zasíláním obchodních informací elektronickou cestou.

4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

5. Zákazník má přístup k obsahu svých údajů a má povinnost tyto údaje upravovat.

6. Sdělení údajů je dobrovolné, ale ve vztahu k:
a) Zákazníkům, kteří chtějí vytvořit Uživatelský účet v E-shopu - pro účely provedení registrace je nezbytné uvést údaje stanovené v registračním formuláři, tedy jméno, příjmení, adresu, kontaktní číslo, e-mailovou adresu,
b) Zákazníkům, kteří podávají objednávky jiným způsobem než ten, který je uvedený v předchozím bodě a) – pro účely realizace objednávky je nezbytné uvést údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa.

 

XIV. Politika soukromí

1. Internetové stránky E-shopu využívají pro efektivnější fungování cookie soubory (tzv. cookies).

2. V rámci E-shopu jsou používány následující druhy souborů cookie:
a) Soubory cookie pro relace.
b) Soubory cookie pro preference a nastavení.
c) Soubory cookie pro reklamy.
d) Soubory cookie pro analytiku.

3. Více informací na téma souborů cookie najdete v sekci „Nápověda” v nabídce internetového prohlížeče.

4. OTCF S.A. využívá také analytické programy (např. Google Analytics) a služby reklamních sítí v rozsahu personalizovaného retargetingu – RTB (mj. RTB House S.A., Infinity Media, Netsprint Sp. z o.o.).

5. RTB House S.A.:
a) Tato firma používá soubory cookie souborů protokolu a webových majáků pro účely hromadění údajů z prohlížečů, od zadavatelů reklamy a stránek třetích osob využívané pro hromadění neosobních informací, jako jsou např.: IP adresy, adresy prohlížených internetových stránek a časová razítka. Hromadí také anonymní informace ze souborů cookie umožňující identifikovat segmenty příjemců, což umožňuje zadavatelům reklam lépe přizpůsobit své kampaně příjemcům. Údaje hromaděné firmou RTB House S.A. umožňují lépe přizpůsobit obsah reklam a internetových stránek příjemcům.
b) Pro poskytování služeb používá RTB RTB House S.A. takové technologie, jako jsou soubory cookie nebo webové majáky. Kdykoliv můžete změnit nastavení Vašeho prohlížeče tak, aby byla vypnuta podpora souborů cookie, pokud máte jakékoliv obavy spojené s ochranou soukromí. Je ale třeba mít na paměti fakt, že vzhledem k všeobecnému používání souborů cookie může vypnutí jejich podpory znemožnit využívání mnoha internetových stránek. Doporučujeme seznámit se s dokumentací týkající se podpory používaných prohlížečů a zjistit, jak lze vypínat takové sledovací mechanismy, jako jsou soubory cookie a jiné. RTB House S.A. nabízí také možnost zrušit příjem souborů cookie prostřednictvím tzv. „opt-out cookies”, které zablokuje umísťování souborů tohoto typu v systému počítače. Tato možnost předejde spojování konkrétních informací s prohlížečem. V případě využívání několika internetových prohlížečů nebo několika počítačů je nutné zrušit odběr/podporu cookies zvlášť u každého z těchto prohlížečů/počítačů.  
c) Lze zrušit možnost souborů cookies kliknutím na oranžové tlačítko (opt-out) na podstránce sítě http://www.rtbhouse.com/privacy/.


XV. Závěrečná ustanovení

1. Zákazníci mohou získat přístup k těmto Obchodním podmínkám kdykoliv prostřednictvím odkazu umístěného na hlavní stránce E-shopu a stáhnout si je, uložit na disku zařízení, které používají (např. počítače) a vytisknout.

2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

3. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny Obchodních podmínek. Tyto změny se nevztahují na objednávky dokončené před účinnosti příslušných změn. Změny Obchodních podmínek jsou účinné jejich zveřejněním na webových stránkách, pro registrovaného Zákazníka okamžikem jejich akceptace při přihlášení do Internetového obchodu. Tyto změny se nevztahují na objednávky dokončené před účinnosti příslušných změn.

4. Rozhodným právem pro veškeré smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Zákazníkem dle podmínek stanovených v Obchodních podmínkách, je právo české.

5. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny v těchto obchodních podmínkách, se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími souvisejícími právními předpisy.

6. V případě vzniku sporů vyplývajících z uzavřených smluv budou Strany usilovat o jejich smírné řešení. Zákazník má možnost využít mimosoudní způsob řešení reklamací a uplatňování nároků, a to zejména dle Pravidel České obchodní inspekce pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

7. Spory vyplývající z uplatňování Obchodních podmínek a v souvislosti s plněním smluv uzavřených mezi Prodávajícím a Zákazníky budou řešeny věcně a místně příslušným soudem ve smyslu zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

8. Obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2016

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru již nyní!

Budeme Vás informovat o akcích, výprodejích a speciálních nabídkách. Chráníme Vaše data – z odběru newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit.

Připojte se k nám

Všechna práva vyhrazena © 2009-2018 4fstore.cz